Aanvulling op Woonvisie Zundert 2021-2025

De thema’s uit de ‘Woonvisie Zundert 2021-2025’ vormen nog steeds de belangrijkste uitgangspunten voor het woonbeleid van de gemeente Zundert. Wel hebben de landelijke ontwikkelingen ervoor gezorgd dat de huidige woonvisie niet langer op alle onderdelen toereikend was en nadere uitgangspunten gesteld moesten worden. Een geheel nieuwe woonvisie was op dit moment niet nodig. De Woonvisie blijft onverkort van kracht, het addendum is aanvullend.

Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod in de huidige woningvoorraad in Zundert, zowel waar het gaat om de omvang van de woningvoorraad als om voldoende passende woningen voor verschillende doelgroepen. Er is een grote behoefte aan meer betaalbare woningen. Het bouwtempo moet daarom verhoogd worden. Het is belangrijk om woningen te bouwen die de huidige voorraad aanvullen én zorgen voor meer doorstroming. Onze inwoners moeten zo veel mogelijk naar wens kunnen wonen. Dit maakt onze dorpen vitaler en leefbaarder.

In de aanvulling op de woonvisie, ook wel Addendum genoemd, zijn hier nadere aanvullingen op gedaan aan de hand van de volgende thema’s:

 • Kwantitatieve woningbouwopgave: woningbouw om te voorzien in de vraag.
 • Bouwen op de juiste plek.
 • Kwalitatieve woningbouwopgave: de juiste woningen.
 • Een betaalbare woning voor iedereen.

   

Digitale bekendmaking
De aanvulling op de woonvisie is bekendgemaakt op www.overheid.nl en leest u hier: Addendum Woonvisie Zundert 2021-2025 (pdf, 499 kb) .
Een visuele samenvatting ziet u in de Infographic Addendum Woonvisie (pdf, 86 kb) .

Woonvisie Zundert 2021-2025

De identiteit van Zundert komt tot uiting in een lokaal gerichte woningmarkt. Om te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de inwoners van Zundert is een gevarieerde, toegankelijke en betaalbare woningvoorraad van belang. De Woonvisie voor Zundert is er op is gericht te kunnen voorzien in de woningbehoefte van Zundertenaren in elke kern.

De woonvisie bestaat uit verschillende thema’s. De belangrijkste thema’s zijn:

 • Zundert: groen, gedreven & gemeenschapszin
 • Kwaliteit en diversiteit van de bestaande woningvoorraad
 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid
 • Een realistisch, flexibel en vraaggericht planaanbod voor woningbouw
 • Wonen, zorg en welzijn
 • Kwaliteit en duurzaamheid

Digitale bekendmaking
De woonvisie is bekendgemaakt op www.overheid.nl en leest u rechtstreeks via: Woonvisie Zundert 2021-2025 (pdf, 345 kb) .
Een visuele samenvatting ziet u in de Infographic Woonvisie (pdf, 105 kb) .

Prestatieafspraken

Elk jaar leggen gemeente Zundert, Huurdersvereniging gemeente Zundert en woningcorporatie Thuisvester speerpunten vast over huren, wonen en leefbaarheid in Zundert. Dit vormen de prestatieafspraken.

De belangrijkste uitgangspunten van de prestatieafspraken in 2024 zijn:

 • Inzetten op aanzienlijke groei van sociale huurwoningen
 • Betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen
 • Huisvesting van specifieke doelgroepen
 • Kwaliteit en duurzaamheid
 • Leefbaarheid

De Prestatieafspraken 2024 leest u via: Prestatieafspraken 2024 (pdf, 1.902 kb) .