Welke regels gelden voor uw adres?

Wilt u weten welke regels en beleid gelden op een locatie en toekomstige ontwikkelingen bekijken? Bekijk op de overheidspagina 'Regels op de kaart' de documenten van alle overheden. Zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van de gemeente Zundert en alle andere gemeenten, waterschappen etc. in Nederland.

Meer informatie over hoe 'Regels op de kaart' werkt.

Kan ik mijn plan uitvoeren?

De meest actuele plannen en regels van de gemeente kunt u vinden via de website 'Regels op de kaart' van de gezamenlijke overheden. Zo kunt u nagaan of uw plan past binnen de regels. Is de uitkomst niet duidelijk? Laat uw plan dan toetsen aan het omgevingsplan door een initiatiefplan in te sturen. Past uw plan niet binnen het omgevingsplan? En wilt u weten of er mogelijkheden zijn? Dien ook dan een initiatiefplan in. Hieronder leest u hier meer over: Ik wil mijn bouwplan laten toetsen / een initiatiefplan indienen, hoe werkt dat?.

Is er voor mijn plan een vergunning nodig? (vergunningcheck)

Kijk op de website van het Omgevingsloket en doe daar de vergunningcheck.

Ik wil mijn bouwplan laten toetsen / een initiatiefplan indienen

Uw kunt uw bouwplan laten toetsen aan het omgevingsplan, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Ook een plan waarbij u de functie van een gebouw wilt aanpassen, bijvoorbeeld van woonfunctie naar kantoorfunctie, kunt u laten toetsen. U kunt dit doen door een initiatiefplan (ook wel vooroverleg omgevingsvergunning genoemd) in te dienen. U weet dan of uw plan past binnen het omgevingsplan en voldoet aan de regelgeving. Bij grotere plannen die afwijken van het omgevingsplan krijgt u advies over de haalbaarheid.


Omgevingsplan en uw bouwplan

Op de website Omgevingsloket kunt u per adres het omgevingsplan opzoeken. Controleer of uw bouwplan past binnen het omgevingsplan. Is de uitkomst niet duidelijk? Laat uw plan dan toetsen aan het omgevingsplan door een initiatiefplan in te sturen. Past uw plan niet binnen het omgevingsplan? En wilt u weten of er mogelijkheden zijn? Dien ook dan een initiatiefplan in.

TIP: Bekijk eerst het intake-formulier initiatiefplan. Zo weet u wat er nodig is om een initiatiefplan in te dienen.


In gesprek met belanghebbenden over uw bouwplan

Uw bouwplan (klein of groot) kan invloed hebben op uw omgeving. Bespreekt het daarom met uw buren en/of andere belanghebbenden. Samenwerking verbetert uw bouwplan en zorgt voor draagvlak. Dat noemen we een omgevingsdialoog of participatie. Als initiatiefnemer bepaalt u zelf hoe u belanghebbenden betrekt bij uw bouwplan. De participatieleidraad van de gemeente Zundert helpt u daarbij.

Bij een wijziging van het omgevingsplan of uitgebreide vergunningaanvraag is een omgevingsdialoog verplicht. In specifieke gevallen kunnen wij u vragen om al tijdens de voorbereidingen een omgevingsdialoog te voeren.


Heeft u vragen over het omgevingsplan en/of het stappenplan participatie?

Neem dan contact op met de gemeente Zundert. Dit kan op de volgende manieren.

 • Is de uitkomst van het Omgevingsloket niet duidelijk? Laat uw bouwplan toetsen aan het bestemmingsplan door een initiatiefplan in te sturen. Dat doet u via het intake-formulier initiatiefplan.
 • Een omgevingsplan is soms moeilijk te begrijpen. Komt u er niet uit? Vraag de gemeente om uitleg van het omgevingsplan. Mail uw vraag naar gemeente@zundert.nl.
 • Heeft u het stappenplan participatie gelezen? En heeft u nog vragen over hoe u in gesprek gaat met uw buren en/of andere belanghebbenden? Mail uw vraag naar gemeente@zundert.nl.


Kosten

Voor de behandeling van initiatiefverzoeken worden leges (kosten) berekend. De kosten zijn €150,- per aanvraag.
 

Initiatiefplan indienen

Voor het indienen van een initiatiefplan moet u informatie bijvoegen. Open het intake-formulier initiatiefplan. Op de 1e pagina vindt u de informatie en bijlagen die nodig zijn.
 

Afhandeling van uw aanvraag

Wij kunnen uw initiatiefplan op twee manieren afhandelen. Dit hangt af van uw bouwplan:

1. U heeft een bouwplan voor een woning of bedrijf, dat u wilt laten toetsen door de gemeente.
Uw bouwplan is bijvoorbeeld:

 • Het uitbreiden van de woning;
 • Het plaatsen van een dakkapel;
 • Het uitbreiden of verbouwen bedrijf of kantoor;
 • Het plaatsen van reclame zoals een reclamezuil, een reclamemast of reclame aan de gevel;
 • Het kappen van een boom;
 • Het maken van een inrit of uitrit.

U krijgt binnen 6 weken reactie op uw initiatiefplan.

2. U heeft een bouwplan dat niet past, of lijkt te passen binnen de regels van het bestemmingsplan. U vraagt de gemeente om advies over de haalbaarheid van dit plan.
Uw bouwplan is bijvoorbeeld:

 • Het bouwen van een woning of meerdere woningen;
 • Het bouwen of opstarten van een bedrijf of kantoor;
 • Het wijzigen van de gebruiksfunctie van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld van kantoor naar wonen;
 • Het ontwikkelen of herontwikkelen van grond of een gebouw.

Wij bespreken uw initiatiefplan op onze intaketafel. Dat is een intern overleg met adviseurs uit verschillende vakgebieden. Ook toetsen wij of uw initiatiefplan past in onze omgevingsvisie. Als de uitkomst positief is, ontvangt u van ons informatie over het verdere verloop van uw aanvraag.

Waar kan ik informatie vinden over de welstandscriteria?

Informatie over welstandsbeleid vindt u op de pagina Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Waar vind ik bodeminformatie?

De gemeente Zundert is per 1 januari 2024 bevoegd gezag t.a.v. bodem. Tot nu toe was dat de provincie.

Samen met ondermeer de OmgevingsDient Midden- en West-Brabant (OMWB) en de provincie Noord-Brabant is actuele bodeminformatie ondergebracht in een gezamenlijk bodeminformatiesysteem (BIS). U kunt het systeem raadplegen via de BIS-website. Hier kunt u voor iedere gewenste locatie een actueel overzicht van de bodeminformatie verkrijgen in de vorm van een omgevingsrapport.
 

Inzage in onderzoeken

 • Wordt in de omgevingsrapporten een onderzoek genoemd? Dan kunt u via het mailadres bodemloket@omwb.nl van de OMWB bodeminformatie opvragen. De kosten hiervoor worden per aanvraag bepaald door de gemeente Zundert.
 • Daarnaast is de bodeminformatie die u zoekt wellicht digitaal beschikbaar via 'digitaal depot'.
   


Via de gemeentelijke website van de gemeente Zundert kan op het gebied van bodem de volgende informatie worden gevonden 

Ik heb een vraag of hulp nodig.

We helpen u graag. Mail dan naar gemeente@zundert.nl of bel 076 - 599 56 00. Komt u liever langs? Een afspraak maakt u via 076-599 56 00.