Storingen drukriolering

Storingen aan drukriolering kunt u telefonisch melden.

 • Maandag tot en met donderdag tussen 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 12.30 uur → Servicedienst gemeente Zundert → (076) 599 56 00.
 • 's Avonds en in het weekend → 06-26 56 90 80.

Het is erg fijn als u een storing aan de drukriolering bij ons meldt. Zou u – voor u een dergelijke storing meldt – willen controleren of de rode storingslamp op de besturingskast brandt? Als u bij uw melding kunt doorgeven of dit wel of niet het geval is, kunnen wij direct de juiste partij sturen om het op te lossen. Zo is de storing sneller verholpen.

Rioolverstopping oplossen

Het kan zijn dat het riool in of rondom uw huis verstopt zit. Dit is vaak erg vervelend. Het is daarom fijn als dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Doorloop hiervoor de volgende stappen:
 

Controleer waar de verstopping zit
 

 • Bel ons (076-599 56 00) en vraag waar u het ontstoppingsstuk kunt vinden. Vaak ligt dit in de grond op of vlakbij de grens van uw terrein. Wij kunnen u – als we uw adres weten – precies vertellen hoe u het ontstoppingsstuk kunt vinden.
 • Graaf vervolgens zelf het ontstoppingsstuk op of vraag een rioolservicebedrijf dit te doen. De kosten voor het inschakelen van een bedrijf zijn voor u. Grenst uw gevel direct aan gemeentegrond? Neem dan contact op met de gemeente. Het is namelijk niet toegestaan op gemeentegrond te graven.
 • Controleer of er water in het ontstoppingsstuk staat:
  • Is het ontstoppingsstuk leeg? Laat dan water vanuit uw woning wegstromen door de kraan open te zetten of het toilet door te trekken. Komt het water niet bij het ontstoppingsstuk? Dan zit de verstopping in uw eigen deel van de riolering. Regel dan zelf het ontstoppen.
  • Blijft er water in het ontstoppingsstuk staan? Dan zit de verstopping op gemeentegrond. Bel ons (076-599 56 00) en wij regelen het ontstoppen.


Kosten

Verstopping in de huisaansluiting op gemeentegrond;

Voor de kosten die wij maken, betaalt u niets. Schakelt u zelf een bedrijf in, dan zijn de kosten voor u.


Verstopping op eigen terrein;

U regelt zelf het ontstoppen en betaalt de kosten die u hiervoor maakt.

Wat hoort er wel/niet in het riool?

Het riool is uitsluitend bedoeld voor ontlasting en toiletpapier, andere dingen horen niet in het riool.

Zaken die vaak in het riool terecht komen, maar hier niet horen zijn:

 • Vet, frituurvet en olie;
 • Chemicaliën en verf(resten);
 • Medicijnen;
 • Vezeldoekjes, billendoekjes en vochtige doekjes.

Aanvraag vergunning rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De gemeente legt deze aan tot aan de erfgrens.

U kunt een rioolaansluiting aanvragen met het formulier Rioolaansluiting vergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig of een e-Herkenning.

Houdt u rekening met de kosten?

De kosten voor een aansluiting op de riolering variëren tussen €6.000 en € 12.000. Dit is afhankelijk van de locatie. 
U krijgt een begroting van de gemeente nadat u een vergunningaanvraag heeft gedaan. 

Voor meer informatie over wetgeving riolering kunt u kijken op de website www.riool.net/lozen.

Tip: Koppel uw regenpijp af van het riool.

U kunt bij de gemeente gratis een afkoppeltegel, de brickey, aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.zundert.nl/afkoppelen.

Riolering gemeente Zundert

In de gemeente Zundert:

 • Ligt 100 kilometer riool onder de straten in de kernen.
 • Liggen 210 kilometer kleine rioolleidingen in het buitengebied.
 • Zijn 32 hoofdgemalen pompen.
 • Zijn 1085 minigemalen pompen.

 

Jaarlijks voert de gemeente de volgende onderhoudswerkzaamheden uit:

 • 2 keer kolken zuigen.
 • 20 kilometer riool reinigen.
 • 10 - 15 kilometer per jaar rioolleiding inspecteren (met een rijdende camera).
 • Vervangen 20 huisaansluitingen op basis van inwonersmeldingen.