Aanvragen

Gaat u een bouwwerk slopen of asbest verwijderen? Dan heeft u of een omgevingsvergunning of een sloopmelding nodig. Het Omgevingsloket helpt u naar de juiste aanvraag.

Monumenten

Voor het slopen van een (onderdeel van) een beschermd monument heeft u altijd een omgevingsvergunning ‘activiteit monument’ nodig.

Aanpak

1. Vergunningscheck
Met een vergunningcheck bij het Omgevingsloket weet u of u een vergunning nodig heeft of dat u  een meldingsplicht heeft.

2. Aanvraag/melding
Na de vergunningcheck gaat u automatisch door naar of de sloopmelding of de vergunningaanvraag op het Omgevingsloket.

3. Asbest
Verwijdert u asbest? Kijk dan op de pagina ‘Asbest’.

Kosten

Tarief 2021
Sloopmelding

Gratis

Basistarief aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure)
€ 174,20
Meerkosten
€ 174,20

Vragen over de legeskosten? Dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl (o.v.v. vragen legeskosten sloop).

Toelichting

Meer dan slopen

Het kan zijn dat u - naast een omgevingsvergunning activiteit slopen of een sloopmelding - ook andere toestemmingen nodig heeft binnen de omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld voor bouwen, als u een nieuw gebouw wilt oprichten op de plaats waar u gesloopt heeft. Het Omgevingsloket helpt u naar de juiste aanvraag.

 

Behandeltermijn omgevingsvergunning activiteit slopen

Eenvoudige aanvragen als slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

 

Bezwaar omgevingsvergunning

  • Het besluit op uw aanvraag wordt u toegestuurd en ligt zes weken ter inzage. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen  - binnen zes weken na bekendmaking van het besluit - bezwaar maken. 
  • Ook andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zij kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.
  • Het besluit is pas na de 6 weken onherroepelijk, tenzij er bezwaren zijn geuit op de verleende vergunning.

 

Sloopafval

Voer daarom het sloopafval met beleid af: niet-gesorteerd sloopafval kost namelijk meer dan gesorteerd sloopafval.

 

Vervuiling melden

Sloopwerkzaamheden kunnen invloed hebben op het milieu, bijvoorbeeld door het vrijkomen van schadelijke stoffen in het milieu. Stop gelijk met de sloop als dit gebeurt en neem contact met ons op. Samen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de Arbeidsinspectie, beoordelen wij de omvang van de verontreiniging en de wijze van sanering.