Uitvoeringsbudget voor jouw idee!

Vanuit het Lokaal Sportakkoord is ieder jaar uitvoeringsbudget beschikbaar voor nieuwe, lokale ideeën die sport, bewegen, gezondheid of meedoen aanmoedigen. Deze ideeën moeten gericht zijn op het in beweging krijgen of houden van onze inwoners.

Voor uw idee kunt u eenmalig uitvoeringsbudget ontvangen vanuit het Lokaal Sportakkoord. Aanvragen van boven de €10.000,- hebben een langere doorlooptijd. Kijk voor meer informatie bij het kopje ‘Procedure’ hieronder.

Voorwaarden

U kunt uitvoeringsbudget aanvragen voor uw idee, als deze bijdraagt aan één of meerdere onderwerpen uit het Lokaal Sportakkoord:

 • Inclusie en diversiteit;
 • Sociaal veilige sport;
 • Vitale sportaanbieders;
 • Vaardig in bewegen;
 • Ruimte voor sport en bewegen;
 • Maatschappelijke waarde van topsport.

Kijk voor een uitgebreide uitleg van de onderwerpen met voorbeelden op de website van het Lokaal Sportakkoord.

Iedereen kan een aanvraag doen. Maar, bij een aanvraag moeten minimaal twee maatschappelijke organisaties betrokken zijn, bijvoorbeeld: sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, organisaties uit de wijk of zorg- en welzijnsorganisaties.

 

Aanvullende voorwaarden:

Naast bovenstaande voorwaarden, gelden onderstaande aanvullende voorwaarden:

 • Het idee is geen reguliere of al gesubsidieerde activiteit;
 • Het project moet worden uitgevoerd binnen één jaar na aanvraag van het uitvoeringsbudget;
 • De uitvoering van de activiteit vindt plaats in onze gemeente en is gericht op onze inwoners;
 • Een organisatie kan maar één keer per jaar een aanvraag doen (als penvoerder);
 • In de aanvraag is omschreven hoe de borging en het vervolg van het idee is geregeld;
 • Er kunnen aanvragen gedaan worden, zolang er nog (voldoende) uitvoeringsbudget beschikbaar is.

Procedure

Wij beoordelen de aanvragen op de volgende manier:

 • U kunt het hele jaar een aanvraag doen. We nemen de aanvraag mee naar het eerstvolgende beoordelingsmoment:
Aanvragen voor:          Worden beoordeeld op:    
7 maart 2024 14 maart 2024
30 mei 2024 6 juni 2024
3 oktober 2024 10 oktober 2024
21 november 2024    28 november 2024

 

 • U doet een aanvraag via het 'Aanvraagformulier uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord'. 
 • Het kernteam Lokaal Sportakkoord beoordeelt uw plan en stelt (na goedkeuren) uitvoeringsbudget beschikbaar. In het kernteam zitten: sportverenigingen, welzijnsorganisaties, ondernemers in de sport, kinderopvang en wij als gemeente. Voorzitter is de coördinator sport- en preventie.
 • U hoort maximaal twee weken na het beoordelingsmoment of u uitvoeringsbudget ontvangt.
 • Er is geen mogelijkheid bezwaar of beroep in te dienen tegen de beslissing van het kernteam.
 • Eén jaar nadat u het uitvoeringsbudget heeft ontvangen, krijgt het kernteam graag een kort verslag. Hierin staat de resultaten en een financieel verslag. Ook houdt u het kernteam tussentijds op de hoogte van de voorgang.

Eerdere ideeën uit het Lokaal Sportakkoord

Er zijn al mooie ideeën gerealisteerd vanuit het Lokaal Sportakkoord. Hieronder een paar voorbeelden:

 • Een duofiets voor alle inwoners van de gemeente Zundert;
 • De aanleg van een Discgolfbaan in de Assortimentstuin Zundert;
 • Sportkliko’s met beweegmateriaal voor het onderwijs, inclusief ‘uitleenservice’;
 • De aanleg van een Fitroute in Klein-Zundert;
 • Zwemmen voor mensen met een zorgindicatie;
 • Introductie van mini-buurtsportcoaches;
 • Uitbreiden Sjors Sportief en Creatief met de doelgroep 0-4 jaar;
 • Voetbalvormen voor oudere deelnemers: Walking Football bij vv Wernhout;
 • Fitroutes in Rijsbergen en Zundert;
 • Lancering 0-100 platform;
 • De Kuiergroep: een wandelgroep voor mensen met dementie;
 • Training voor sportverenigingen: Trainen en coachen van jongeren met autisme voor sportverenigingen (NOC*NSF);
 • Beweegprogramma voor deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze coördinator sport- en preventie Peter Koole via: info@buurtsportcoachzundert.nl. Hij probeert u dan zo goed mogelijk te helpen.