Nieuws van het college, 6 april

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De… lees verder

Klein Zundert wordt uitgebreid met 35 woningen

Het college van B&W heeft op 6 april het voorontwerpbestemmingsplan ‘Weidepracht fase 2 in Klein Zundert’ vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat er… lees verder

Nieuwe subsidie voor meerkosten in de Wmo en Jeugd

Zorgaanbieders moeten, in deze uitzonderlijke tijden, de mogelijkheid hebben om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen, en… lees verder

Nieuws van het college, 30 maart

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De… lees verder

Afvalinzameling 2e Paasdag

De afvalinzameling van 2e Paasdag – maandag 5 april – wordt op de volgende momenten ingehaald: De gft-container van maandag 5 april, wordt opgehaald op… lees verder

Financiële steun voor onze inwoners

Bent u inwoner van de gemeente Zundert? En heeft u door de coronamaatregelen minder inkomen? Dan kunt u een aanvraag doen voor financiële ondersteuning in… lees verder

Nieuws van het college, 23 maart

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De… lees verder