27 maart 2024

Een gezamenlijke aanpak in Rijsbergen heeft geleid tot een prachtig resultaat: de opknapbeurt van De Bremakker. Dorpsraad Rijsbergen, woningcorporatie Thuisvester, de gemeente Zundert en bovenal de bewoners zelf, hebben de handen ineen geslagen om de buurt op te knappen. De nadruk bij dit project ligt op de vergroening en het klimaatrobuuster maken van de buurt. Op woensdag 27 maart wordt het project afgerond met het aanplanten van het groen door de bewoners en wethouder Ellie Kools. Daarna gaan de bewoners zelf het groen onderhouden.

 

Bewoners nemen het voortouw in de verduurzaming

Bij het verduurzamen van de buurt Bremakker in Rijsbergen speelden de bewoners een cruciale rol. Zij kwamen in 2021 met het initiatief om via het Uitdaagrecht van de gemeente het groen in hun buurt over te nemen voor beheer en onderhoud. De gemeente en de bewoners gingen in gesprek en hebben getekend en gerekend om tot een plan te komen.

 

Werk met werk combineren voor beter resultaat

Het initiatief leidde ertoe dat er een nieuw plan ontstond voor de openbare ruimte: met nieuwe groeninrichtingen en het afkoppelen van de regenpijpen van het riool. Daarnaast heeft de buurt nu een waterdoorlatende bestrating waar regenwater ter plekke kan infiltreren en in de grond tijdelijk wordt opgeslagen. Zo gaan we wateroverlast en verdroging tegen.

Ook woningcorporatie Thuisvester is enthousiast aangehaakt met het verduurzamen van een aantal huurwoningen. Naast het aanbrengen van zonnepanelen, zijn regenpijpen afgekoppeld en zijn er in voortuinen vele vierkante meters tegels vervangen door beplanting.

 

10.000 euro subsidie voor de wijk

De dorpsraad Rijsbergen heeft op verzoek van de initiatiefnemers en in samenwerking met de gemeente Zundert voor het groen subsidie aangevraagd bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Dit is

een gezamenlijk fonds van Provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen en Cultuurfonds Noord-Brabant. Afgelopen week is de aanvraag goedgekeurd.

 

De Bremakker is nu beter bewapend tegen klimaatverandering

Het resultaat mag er zijn: de buurt is verduurzaamd en beter bestand tegen klimaatverandering. Door de gezamenlijke aanpak is de buurt niet alleen groener geworden, maar kunnen de huizen en de omringende infrastructuur ook beter omgaan met extreme weersomstandigheden. Daarmee zet De Bremakker een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/buurt-in-rijsbergen-opgeknapt-dankzij-bewonersinitiatief