28 juni 2024
Luchtfoto van Fort Oranje

ZUNDERT – Gemeente Zundert heeft tijdens de veiling van Fort Oranje, het hoogste bod uitgebracht. De gemeente Zundert staat daarom vanaf vandaag, vrijdag 28 juni 2024, in het kadaster ingeschreven als eigenaar van de gronden van Fort Oranje. 

 

De aankoop van de gronden van Fort Oranje brengt de gemeente Zundert in een optimale positie om regie te houden op de toekomstige eigenaar en plannen voor dit terrein. De gemeente kan nu immers haar volledige bestuurlijk instrumentarium inzetten voor de selectie van de nieuwe eigenaar, onder meer door een BIBOB-toets toe te passen. Hiermee kan de gemeente vooraf uitgebreid onderzoek doen naar mogelijke strafbare feiten en/of overtredingen van een potentiële koper.

 

De gemeente voelde zich genoodzaakt om mee te bieden

De veiling van Fort Oranje betrof een openbare veiling, waar iedereen aan mee kon doen.
“Naarmate de veilingsdatum steeds dichterbij kwam, was meedoen aan de veiling geen vraag meer, maar een noodzaak voor ons als overheid. Na jarenlange turbulente tijden en onzekere periodes, moesten wij wel het heft in eigen hand nemen om als overheid zelf te bepalen wie de eigenaar wordt. We zijn tevreden dat we nu de volledige regie hebben over de gronden. Met deze aankoop is een stap gezet richting een rustigere toekomst voor het terrein en de omgeving”, aldus burgemeester Joyce Vermue.

 

Vervolgstappen

De gemeente heeft 6.450.000 euro geboden. Dat bedrag is hoger dan de openstaande rekeningen van circa 5.900.000 euro. De notaris zal erop toezien dat de opbrengst van de veiling wordt verdeeld onder de schuldeisers. De gemeente Zundert zal daar ook toebehoren. 

Na de zomerperiode gaat de gemeente bekijken hoe de weg naar toekomstperspectief voor het terrein ingezet wordt. Daarnaast worden de kaveleigenaren en omwonenden een dezer dagen door de gemeente geïnformeerd.

 

De uitspraak van de Raad van State over het sluitingsbesluit en de beheerovername van 23 juni 2017 volgen waarschijnlijk later dit jaar. De gemeente Zundert voelt zich door eerdere uitspraken van de rechtbank gesterkt dat ook deze procedures in het voordeel van de gemeente zullen uitvallen waardoor ook dit afgerond kan worden.

“We hebben als gemeente goede hoop dat we nog in 2024 tot een afronding van Fort Oranje kunnen komen,” sluit burgemeester Vermue af.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-is-de-nieuwe-eigenaar-van-de-gronden-van-fort-oranje