26 april 2024
De gedecoreerden met burgemeester Joyce Vermue.

De gedecoreerden met burgemeester Joyce Vermue.

Cees van Hoof

Cees van Hoof

Geeske Sloot-Jansen

Geeske Sloot-Jansen

Marcel van Nijnatten

Marcel van Nijnatten

Joke Romme-Peijnenburg

Joke Romme-Peijnenburg

Ad de Bruijn

Ad de Bruijn

Cees van Hoof uit Rijsbergen, Geeske Sloot-Jansen, Marcel van Nijnatten en Joke Romme-Peijnenburg uit Zundert zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ad de Bruijn uit Achtmaal is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde traditiegetrouw tijdens de Lintjesregen, een dag voor Koningsdag. Burgemeester Joyce Vermue en kinderburgemeester Liv de Backer verrasten de gedecoreerden in de ochtend bij de voordeur. ‘s Middags stond burgemeester Vermue stil bij hun uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving en reikte hen, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheiding uit in ontmoetingscentrum De Koutershof in Rijsbergen.


Over de gedecoreerden


De heer Cees van Hoof (79 jaar) uit Rijsbergen

De heer Van Hoof verricht in de Koutershof al bijna 20 jaar lang allerlei werkzaamheden voor de bewoners, zoals het beheren van de huissleutels en het onderhouden van de huiskamer. Hij is het aanspreekpunt voor bewoners, familie en verplegers. Met koffie-ochtenden, muziekdagen, bingo’s en maandelijks een gezamenlijke maaltijd, brengt hij samen met zijn vrouw gezelligheid in huis. Bovendien is hij al tientallen jaren vrijwilliger en penningmeester bij de stichting Vakantie voor Iedereen, die o.a. uitstapjes organiseert voor Rijsbergse mensen met een beperking. 

 

Mevrouw Geeske Sloot-Jansen (69 jaar) uit Zundert

Is al meer dan 30 jaar actief voor de maaltijddienst van Surplus (voorheen van Stichting Welzijn Ouderen). Ze begon als bezorger en werd later als coördinator het aanspreekpunt voor de deelnemers, de leveranciers en de andere vrijwilligers. Ze is ook al ruim 25 jaar actief bij gemeenschapshuis Wierenbos, sinds 2014 als bestuurslid. Met de werkgroep Bloemen verzorgt ze al meer dan 25 jaar de bloemen in de kerk en sinds 2020 is ze bovendien vrijwilliger bij Avoord Zorg en Wonen.

 

De heer Marcel van Nijnatten (89 jaar) uit Zundert

Op 89-jarige leeftijd zet de heer Van Nijnatten zich nog wekelijks met veel energie in voor het Vogelrevalidatiecentrum Zundert, inmiddels al ruim 24 jaar. Ook voor Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert is hij al meer dan 30 jaar in de weer. Hij maakte vogelkranten én vogeltaarten, werkte in de horeca en was uren onderweg om nesten en jonge vogels in de gaten te houden – waarmee hij menig vogelleven redde. Zijn grootste passie is het doorgeven van zijn enthousiasme en kennis: als gids bij excursies of rondleidingen op locatie, en op scholen in heel West-Brabant. 

 

Mevrouw Joke Romme-Peijnenburg (75 jaar) uit Zundert

Vanaf 2010 bestuurslid van D’n Vrouwenbond Wernhout, waar ze sinds 2015 als wijkleidster ook de verbindende schakel is tussen het bestuur en de leden. Daarnaast is ze al sinds 1986 vrijwilliger bij activiteiten van De Zonnebloem. Ze bezoekt langdurig zieken of eenzame mensen in de buurt, en gaat mee met activiteiten en vakantieweken. Sinds 2013 is ze bovendien ‘maatje’ bij Surplus: ze helpt mensen met boodschappen doen, ze neemt ze mee voor een wandeling of ze biedt gewoon een luisterend oor. Voor atletiekvereniging ‘De Jonge Atleet’ ondersteunt ze een groep wandelaars met een verstandelijke beperking.

 

De heer Ad de Bruijn (56 jaar) uit Achtmaal

Al meer dan 35 jaar zet hij zich in als bestuurslid en vrijwilliger voor de doven en dovensport. Hij is zelf ook doof, en een sportman in hart en nieren. In 1987 was hij medeoprichter van Zaalvoetbal Vereniging Doorbraak, voor dove en slechthorende spelers. Vanaf de officiële oprichting van deze vereniging werd hij bestuurslid en na een fusie met de Zeeuws Brabantse Sportvereniging voor Doven en Slechthorenden in 2011 bleef hij doorgaan als secretaris, een functie die hij nog steeds vervult. Daarnaast was hij 4 jaar bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond, waar hij ook coördinator jeugdvoetbal was. Hij organiseerde mini-toernooien voor eigen clubleden, maar ook een aantal internationale toernooien. Daarbij verleende hij vele hand- en spandiensten, regelde trainingen, spelerspassen, vervoer en meer. Naast voetbal zette hij zich ook in voor hardlopen en zwemmen op internationaal niveau, en hij was meerdere malen medeorganisator voor de Werelddovendag.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/inwoners-ontvingen-koninklijke-onderscheiding