22 februari 2024

In 2023 hebben organisaties uit de zorg en het sociaal domein met elkaar samengewerkt, om inwoners die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten beter te ondersteunen en hun kwaliteit van leven te vergroten. Dit was onder de noemer Proeftuin ‘Leven tot het Einde’. De proeftuin was succesvol in de gemeente Zundert en het krijgt hier een vervolg.

De proeftuin is een initiatief van de gemeente, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg stadsgewest Breda. Deelnemende organisaties zijn verder Surplus, Stichting Avoord, Wijkzuster Thebe, Werkplein Hart van West-Brabant, het Vincent van GoghHuis, VPTZ West-Brabant Tholen, KBO Rijsbergen, Stichting Zinvol Centrum voor Levensvragen en de PaTz-groep Zundert. De proeftuin werd begeleid door Agora en Movisie.

Het afgelopen jaar heeft laten zien hoe zinvol het is als verschillende organisaties met elkaar in contact zijn in de begeleiding van mensen in de laatste levensfase. Hun samenwerking geeft die extra ondersteuning die nodig is om mee te kunnen blijven doen, ook als je ziek bent. Bijvoorbeeld door een inwoner een luisterend oor te bieden, of zinvolle dagbesteding te bieden. Dat kan zo waardevol zijn,” aldus wethouder Zorg en Sociaal Domein, Wesley van Steen.

Samenwerking en afstemming tussen organisaties is cruciaal

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben naast medische vragen, vaak ook behoefte aan ondersteuning bij vragen over zingeving, het sociale domein en psychische hulp. Dat vraagt om goede afstemming tussen de verschillende organisaties. In de Zundertse proeftuin hebben de organisaties hier samen aan gewerkt.

Zodra mensen samenzitten, gaat het balletje snel rollen. Mensen weten elkaar in deze gemeente goed te vinden. Dat is ontzettend belangrijk, want we weten in theorie dat multidisciplinaire samenwerking werkt, maar dan moet je het ook gewoon doen,” aldus Sandrina Sanders, beleidsadviseur bij Agora.

Zundert is vruchtbare grond voor experimenten

Agora en Movisie hebben elders in Nederland ook al proeftuinen opgestart. In de gemeente Zundert is er voor het eerst een link gelegd met een sector buiten de zorg en het sociaal domein, namelijk die van cultuur. Tijdens een speciale bijeenkomst is ‘het goede gesprek’ gevoerd aan de hand van kunst in het Van GoghHuis. Meer informatie over de proeftuin staat op de website www.agora.nl/proeftuinen.  

De samenwerking gaat door

De aandacht voor mensen in de laatste levensfase is beter op de agenda gekomen. De gemeente Zundert blijft voor deze ondersteuning aandacht vragen. Twee belangrijke thema’s hiervoor zijn dat we inzetten op de sociale basis zodat iedereen mee kan doen; en we zorgen ervoor dat de ondersteuning eenvoudig en dichtbij is.

Daarnaast is de Vraagwijzer Zundert betrokken. De Vraagwijzer helpt inwoners bij hun eerste vragen over ondersteuning. Na een bezoek aan de Vraagwijzer weet de inwoner hoe hij verder kan. Meer informatie staat op www.vraagwijzerzundert.nl.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/lokale-organisaties-bieden-hulp-aan-mensen-die-ongeneeslijk-ziek-zijn