20 februari 2024

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 20 februari heeft het college van B&W het volgende besluit genomen:

  • Stelt de Raad voor om de Visie Zonne-energie niet te actualiseren en als gevolg daarvan de Tranche Zonne-energie voort te zetten
  • Stelt de Raad voor om het Programma Bomen 2024-2034 en de Bomenverordening 2024 vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Wernhoutseweg ong. tussen 75 en 77 in Wernhout’ ongewijzigd vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Watermanseweg 2a in Rijsbergen’ ongewijzigd vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Vagevuurstraat 4a in Klein Zundert’ ongewijzigd vast te stellen

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (20 februari) (pdf, 97 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-1