13 juli 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 11 juli heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Stemt in met het plan van aanpak ‘Onderzoek Verkeersontsluiting Rijsbergen en Zundert’;
  • Stelt de Raad voor om het ‘Programma Bomen 2023-2033’ en de ‘Bomenverordening 2023’ vast te stellen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (11 juli). (pdf, 134 kb) 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-11-juli