14 december 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 12 december heeft het college van B&W het volgende besluit genomen:

  • Stelt de Raad voor om EUR 240.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van de centrale speelplek en infrastructuur rondom de nieuwe St Antoniusschool in Klein Zundert
  • Stemt in met de subsidieverdeling voor 2024
  • Legt vier ontwerp wijzigingsplannen ter inzage
  • Legt acht ontwerp bestemmingsplannen ter inzage
  • Stemt ermee in om de AED’s van de stichting Zundert Hartveilig over te nemen
  • Stemt in met de tarieven 2023 en 2024 voor de ‘Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura’ 
  • Deelt de resultaten van het onderzoek naar bereikbaarheid Zundert en Rijsbergen met de gemeenteraad

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (12 december) (pdf, 124 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-12-december