12 januari 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden publiceren wij iedere week de openbare besluiten. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week nadien op ons raadsinformatiesysteem.

Op dinsdag 12 januari heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • GGD West-Brabant aangewezen als toezichthouder op de WMO;
  • De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Zundert vastgesteld.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het college, 12 januari

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-12-januari