16 maart 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 14 maart heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Stelt het Uitvoeringsprogramma Lokaal Jeugdbeleid 2023-2026 vast;
  • Verleent onder voorwaarden medewerking aan het principeverzoek ‘Ruimte voor Ruimte woning, Vagevuurstraat ong. naast nummer 4 in Klein Zundert’;
  • Stelt de gebiedsvisies Pannenhoef Oost en Raamberg vast, en neemt kennis van de voortgang van de gebiedsvisies Breedschot en Oude Buisse Heide.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (14 maart) (pdf, 157 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-14-maart