16 april 2024

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 16 april 2024 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

Gaat een Samenwerkingsovereenkomst aan met Stichting WindCent

In de afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Brabant samen met de vier gemeenten langs de A16 en wijk- en dorpsraden gewerkt aan de realisatie van windmolens. Zo ook in de gemeente Zundert. Nu de windmolens gerealiseerd zijn, gaat het project over van provincie naar lokaal. Want afgesproken is dat 25% van de opbrengsten uit de windmolens van de gemeenschap is. Via sociale participatie staat de omgeving zelf aan het roer om deze opbrengsten lokaal in te zetten en de lokale te versnellen. In onze gemeente is stichting WindCent opgericht om deze sociale participatie vorm te geven. Deze samenwerkingsovereenkomst is om de afspraken vast te leggen met stichting Windcent.

Verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan het verzoek ‘Bredaseweg 54 in Zundert’

tekst. Initiatiefnemer wil op zijn bedrijfslocatie een natuurinclusief bedrijfsgebouw realiseren, en daarmee bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit van het beekdal en de verbetering rondom klimaatrobuustheid. De huidige bestemming ‘bedrijf’ blijft ongewijzigd.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-16-april