18 juni 2024
Ons college van B&W in het Raadhuis

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 18 juni 2024 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
 

Stelt het ontwerp wijzigingsplan ‘Oude Weimerstraat 6 in Wernhout’ gewijzigd vast

Initiatiefnemer wil de bestemming wijzigen van ‘Agrarisch – Bedrijf’ naar een woonbestemming. Op deze manier wordt de bedrijfswoning omgezet naar een reguliere woning. Het plan is op basis van een andere ambtelijke toets wat gewijzigd, en is nu vastgesteld.

 

Verleent in principe, en onder voorwaarden, medewerking aan het principeverzoek voor de transformatie van ‘gymzaal De Ren in Rijsbergen’

Gymzaal De Ren in Rijsbergen wordt niet meer gebruikt voor gymlessen. Het bewegingsonderwijs is naar sporthal ’t Trefpunt in Rijsbergen verplaatst. De locatie raakt daarmee als gymzaal in onbruik. De eigenaar van de gymzaal wil het toekomstperspectief bieden en stelt voor om de gymzaal te transformeren naar sociale huurappartementen, voor starters en senioren. Het plan past binnen de woonvisie van de gemeente en het college stemt in principe, en onder voorwaarden, in met dit plan.

 

Start een proefperiode met drie zelfpersende openbare prullenbakken

In de weekenden en tijdens evenementen zijn de openbare prullenbakken vaak vol en is het aanbod niet toereikend voor al het afval dat dan wordt weggegooid. Daarom start de gemeente met een proef door drie zelfpersende openbare prullenbakken te plaatsen in Zundert en Rijsbergen. Deze prullenbak draagt zorg voor extra capaciteit. Daarnaast biedt deze efficiëntie voor de lediging én geeft deze positieve feedback aan de gebruiker.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-18-juni