26 oktober 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl

Op dinsdag 24 oktober heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met de ‘Derde Bestuursrapportage van 2023’;
  • Stelt de ‘Eerste Bestuursrapportage Sociaal Domein 2023’ vast;
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Wildertsedijk 8-10 in Zundert’ ongewijzigd vast te stellen;
  • Stemt in met een subsidie aan Bibliotheek West-Brabant voor het herstel en versterken van het bibliotheekstelsel;
  • Stelt de raad voor om de visie ‘Maatschappelijk Vastgoed’ vast te stellen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (24 oktober) (pdf, 149 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-24-oktober