28 september 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl

Op dinsdag 26 september heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met de voorstellen voor JeugdzorgPlus in 2024 en 2025;
  • Stelt het plan van aanpak ‘SamenWerken aan een Gezond Zundert’ 2024-2026 vast.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (26 september) (pdf, 135 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-26-september