10 mei 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 9 mei heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Verleent onder voorwaarden medewerking aan het herbestemmen van ‘Klein Oekelsestraat 5 in Rijsbergen’;
  • Stemt in met de subsidie aan Bibliotheek West-Brabant voor 2023 voor het Informatiepunt Digitale Overheid.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (9 mei) (pdf, 167 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-3-mei