01 juni 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 30 mei heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Stelt het Regionaal beleidskader Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingspreventie ‘Een (t)huis = een zorg minder’ vast.
  • Verleent nog geen medewerking aan het principeverzoek om het gebruik van tennisaccommodatie De Leeuwerik te wijzigen naar detailhandel.
  • Legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Den Dries ongenummerd naast 22 in Klein Zundert’ ter inzage.
  • Wijst villa ‘De Krabbenbossen’ aan tot gemeentelijk monument.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (30 mei) (pdf, 137 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-30-mei