01 februari 2024

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 31 januari heeft het college van B&W het volgende besluit genomen:

  • Stelt het Vergunningen, Toezicht- en Handhavingsverslag 2023 & programma 2024 vast;
  • Stemt in met de beleidsregels ‘Eenmalige Energietoeslag 2023 gemeente Zundert’;
  • College van B&W dient zienswijze in op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en planMER van het ministerie van Defensie;
  • Stemt in met het principeverzoek ‘Uitbreiding woonzorglocatie ‘De Boshoeve’ aan de Pater Taksweg 3, Rijsbergen’;
  • Stemt in met het principeverzoek ‘woningbouwontwikkeling Stuivezandseweg’.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (31 januari) (pdf, 145 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-31-januari