08 juni 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 6 juni heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘De Lange Dreef 3 in Rijsbergen’ ongewijzigd vast te stellen;
  • Stemt in met het verstrekken van nieuwe GFT-containers in het vierde kwartaal van dit jaar.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (6 juni) (pdf, 136 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-6-juni