07 maart 2024

Drie dagen lang reed een grote bestelbus vol beplanting, nestkasten en verblijfskasten door de gemeente. Inwoners die zich hadden aangemeld voor het project Natuur in de Wijk ontvingen hun 'materiaal' om een beter leefgebied voor vogels, insecten en andere diersoorten te maken. Wethouder Ellie Kools zocht de bus op om een kijkje te nemen bij dit mooie initiatief.

 

Natuur in de Wijk - Zundert in actie voor meer biodiversiteit

Bewoners, scholen en bedrijven zijn opgeroepen om mee te doen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Voor dieren is het niet eenvoudig om in stedelijk gebied te leven. Onze geïsoleerde huizen en het gebrek aan groen maakt het lastig om te nestelen en voedsel te vinden. Voor het project Natuur in de Wijk is onderzocht wat er nodig is om de bebouwde kom aantrekkelijker te maken voor dieren. Inwoners kregen de kans om deze diersoorten veiligheid en voedsel te bieden.

 

Maken speciaal geselecteerde planten en nestkasten het verschil?

Orbis organiseert projecten die te maken hebben met natuur- of landschapsontwikkeling en klimaatadaptie. Voor Natuur in de Wijk werkt Orbis nauw samen met de gemeente Zundert. Het project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant. De beplanting is speciaal geselecteerd voor hun besjes, bloemen en andere belangrijke eigenschappen voor vogels, insecten en andere diersoorten. Aan het begin van het project meten ecologen hoeveel van deze soorten hier rondvliegen en na enkele jaren, als alle kastjes al een tijdje hangen, wordt er nogmaals een telling gedaan. Zo kunnen we zien wat het effect is voor de biodiversiteit.

‘Binnen de bebouwde kom van Zundert is een kerngebied geselecteerd dat geschikt is voor het vergroten van de aanwezigheid van de doelsoorten. Met doelsoorten bedoelen we de gierzwaluw, de bonte vliegenvanger en vleermuizen. Binnen dit kerngebied gaan wij op zoek naar geschikte locaties om (nest)kasten op te hangen. Door binnen de maatregelen binnen een beperkt gebied in te zetten zorgen we voor een zekere mate van concentratie, waardoor het effect zo groot mogelijk is’ aldus Orbis.

 

Gemeente geeft extra bijdrage voor mensen buiten kerngebied

Dankzij een extra bijdrage van de gemeente is het ook mogelijk om je aan te melden als je buiten het kerngebied woont. Wel is het belangrijk dat je binnen de bebouwde kom woont, omdat de soorten die we ondersteunen voornamelijk daar voorkomen.

Wethouder Ellie Kools legt uit: ‘We zijn een groene gemeente met veel buitengebied. Het bijzondere aan project Natuur in de Wijk is dat hiermee ook het groen binnen de bebouwde kom aandacht krijgt. Overal is immers plaats voor dier en natuur. Uit de vele aanmeldingen blijkt dat onze inwoners zich daar graag voor inzetten en ook de medewerkers die het materiaal uitdelen zijn super enthousiast. Een project vol positiviteit’.

 

Boodschappenlijstje voor de natuur

Binnen het kerngebied zijn er 132 deelnemers, buiten het kerngebied 62. Binnen het kerngebied leveren we 900 stuks bosplantsoen, 411 stuks fruitbomen en bessenstruiken, 5.110 stuks vaste planten, 111 nestkasten bonte vliegenvanger, 49 gierzwaluwkasten en 108 vleermuizenkasten. Buiten het kerngebied leveren we 725 stuks haagplanten, 270 fruitbomen en bessenstruiken, 2.170 stuks vaste planten, 58 nestkasten bonte vliegenvanger, 18 gierzwaluwkasten en 26 vleermuizenkasten. Bij elkaar opgeteld vormt dit een flinke impuls voor de biodiversiteit in de hele gemeente.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onze-inwoners-ontvangen-nestkasten-en-beplanting