14 maart 2024

Met medewerking van het college van B&W worden plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk tussen Zundert en Klein-Zundert, nabij de Stuivezandseweg. Initiatiefnemer is SoMa Vastgoed en werkt nu aan een landschappelijke en stedenbouwkundige visie voor een woonwijk van circa 160 woningen. Naast woningbouw is ook het uitbreiden van een ecologische verbindingszone een belangrijk onderdeel van het plan.

 

Een groene dorpswijk met zo’n 160 woningen

SoMa Vastgoed (een samenwerking tussen Somnium Real Estate en Maas-Jacobs) diende een verzoek in om een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen. Op 30 januari stemde het college van B&W onder voorwaarden in met het plan.  SoMa Vastgoed kan het plan nu verder uitwerken en zich voorbereiden op het opstellen van een omgevingsplan. Ze zetten in op een nieuwe ‘dorpse’ en ‘groene’ woonwijk met ongeveer 160 woningen. Het gaat daarbij om verschillende typen huur- en koopwoningen: appartementen, rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en bouwkavels. Wethouder Ralph Bogers is enthousiast:

 “We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen van dit nieuwbouwproject. Extra woningen, waarvan 35% sociale huur, zijn een welkome aanvulling voor onze gemeenschap. We hebben samen met de ontwikkelaar gekeken naar mogelijkheden om meer groen toe te voegen in het plan. De aandacht voor de natuur en omgeving maakt het een plek voor inwoners om met veel plezier te wonen én blijven wonen in de toekomst”
 

Gemeente en waterschap vragen aandacht voor ecologische verbindingszone

Aan de potentiële bouwgrond grenst ‘De Kleine Beek’. Deze beek is aangewezen als ecologische verbindingszone. Dieren kunnen zich via deze ecologische verbindingszone verplaatsen. Dat versterkt de biodiversiteit in het gebied. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert werken samen aan uitbreiding van de ecologische verbindingszone ’De Kleine Beek’. Daarom spreken ze met de initiatiefnemers af om in de ontwerpfase van de woonwijk gezamenlijk een inrichtingsplan op te stellen. Dit om op deze locatie de verbindingszone af te ronden.
 

De volgende stap is een stedenbouwkundig ontwerp

De initiatiefnemer werkt de komende periode aan een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. Daarnaast werken de gemeente, waterschap en de initiatiefnemers aan een voorlopig ontwerp voor de ecologische verbindingszone. Als alle partijen het hierover eens worden maken ze de plannen definitief en kunnen ze zich gaan voorbereiden op een ruimtelijke procedure middels een omgevingsplan.
 

Meer informatie over deze ontwikkeling

SoMa Vastgoed is de initiatiefnemer van de woningbouwontwikkeling. Voor meer informatie over het project is er vanuit de initiatiefnemer een projectpagina ingericht op de website van Somnium.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/plan-voor-woonwijk-van-160-woningen-in-gemeente-zundert