06 december 2023

Bestaanszekerheid is misschien wel hét woord van 2023. Thema’s zoals het groeiende woningtekort en het klimaatprobleem zetten in Nederland de bestaanszekerheid onder druk. Om deze opgaven het hoofd te bieden is het nodig om anders te gaan werken dan voorheen. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen de gemeente Zundert, Huurdersvereniging gemeente Zundert en woningcorporatie Thuisvester. Daarom slaan zij wederom de handen ineen en ondertekenden zij deze week nieuwe prestatieafspraken voor 2024.

 

Inzetten op aanzienlijke groei van sociale huurwoningen

De prestatieafspraken zijn de jaarlijkse afspraken over huurwoningen van de gemeente Zundert, Thuisvester en Huurdersvereniging gemeente Zundert. De afspraken volgen uit zowel de actuele ontwikkelingen in de samenleving als de doelen die zijn vastgesteld in de Woonvisie Zundert 2021-2025. In de gemeente Zundert zijn 13% van de huizen sociale huurwoningen. Dat is een laag percentage, waardoor een aanzienlijke groei van de sociale huur nodig is. Dat betekent dat de gemeente en Thuisvester intensiever moeten samenwerken.
 

Ambitieus maar noodzakelijk

Voor de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de sociale huurwoningen is veel aandacht. Vooruitgang boeken vergt immers meer dan alleen nieuwe woningbouw. Ook aan de doorstroming van huurders naar een beter passende woning moet worden gewerkt, zodat er meer eengezinswoningen vrijkomen voor de doelgroep waar ze voor bedoeld zijn. Locaties met tijdelijke of verplaatsbare woningen, zogenaamde flexwoningen, worden ingezet voor diegenen die met grote spoed een woning zoeken. Denk hierbij aan starters, jongeren, gescheiden personen, Oekraïense ontheemden en statushouders.
 

Energie besparen met een klusbus

Voor alle grote ambities staan ook concrete acties op de planning. Zo wordt in 2024 een klusbus ingezet om een inventarisatie van woningen te maken. Doel hiervan is het verlagen van de energierekening. Naast het aanbrengen van relatief eenvoudige, energiebesparende maatregelen hopen we ermee ook meer bewustwording te creëren. Wat betreft duurzaamheid heeft Thuisvester overigens al flink aan de weg getimmerd de afgelopen jaren. De woningen hebben gemiddeld energielabel B, waardoor de meeste aandacht nu naar eerdergenoemde opgaven kan. Bij nieuwbouw worden nog wel volop innovatieve bouwtechnieken onderzocht.
 

Leefbare wijken

Thuisvester gaat gebiedsgerichter werken om de dienstverlening naar onze inwoners verder te verbeteren. Ook is er aandacht voor ondermijning. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met onze partners op het gebied van veiligheid.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/prestatieafspraken-2024-ondertekend-bouwen-aan-bestaanszekerheid