26 juni 2024
Luchtfoto van camping Fort Oranje

ZUNDERT – Vanochtend, woensdag 26 juni, vond de openbare verkoop van de gronden van camping Fort Oranje plaats. Gemeente Zundert maakt nu gebruik van haar ‘recht op beraad’ en zal de gunning binnen afzienbare tijd bekendmaken.

De veiling vond plaats op www.vastgoedveiling.nl en kon vanaf 09:30 uur online gevolgd worden. De notaris volgde de reguliere procedure van opbod en afslag: eerst werd gestart met de opbodfase, gevolgd door de afslag. De uitkomst is zichtbaar op: https://vastgoedveiling.nl/veiling/592/camping-fort-oranje

 

Gunningsproces

Het is nu aan de gemeente Zundert, als opdrachtgever, om het gunningsproces te doorlopen. We gaan ons uiterste best doen om binnen afzienbare termijn bekend te maken aan welke bieder de gronden worden gegund. Dan zal ook bekend worden gemaakt voor welk bedrag het is verkocht. Eerder zal er geen nieuws te melden zijn.

We willen nogmaals benadrukken dat de gronden worden verkocht onder de huidige recreatiebestemming. Als de koper andere plannen met het terrein heeft, dan zijn daar de reguliere procedures voor. Daarnaast heeft de koper rekening te houden met de belangen van de zes kaveleigenaren, en zal de koper voor zijn ontwikkelingsplannen in dialoog treden met omwonenden.

 

Gemeenschapsgeld terugvorderen

De gemeente Zundert had opdracht gegeven tot deze executieveiling, omdat ze als schuldeiser nog een hoge rekening van 5 miljoen euro open had staan. Met deze veiling kunnen we de gemaakte kosten terugvorderen, en tegelijkertijd zal de koper het terrein nieuw toekomstperspectief geven.

En dat is hard nodig, aldus burgemeester Joyce Vermue: “De misstanden op camping Fort Oranje waren talrijk. Na jaren van ingrepen en handhaving, sloot gemeente Zundert in juni 2017 de camping met als doel om een definitief einde te maken aan deze misstanden. Deze veiling markeert dan ook het einde, maar des te meer het begin, van een nieuwe toekomst voor het terrein en haar omgeving”.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/veiling-van-fort-oranje-heeft-plaatsgevonden