Vragen en antwoorden over laatste noodverordening COVID-19

22 oktober 2020

Nog steeds leidt de noodverordening COVID-19 van 14 oktober tot vragen. Alle vragen die wij, gemeenten en veiligheidsregio Midden West Brabant, de…

Gemeente Zundert hijst VN-vlag als slotstuk voor 75 jaar vrijheid in Nederland

19 oktober 2020

Deze week wappert de VN vlag voor het raadhuis van de gemeente Zundert, omdat de Verenigde Naties 75 jaar bestaat. Deze viering is tevens het slotstuk van…

Boodschap burgemeester Vermue: Een echte glimlach zien we in elkaars ogen. Een twinkeling die ook met een mondkapje op zichtbaar is.

16 oktober 2020

Lieve Zundertenaren, Beste mensen, Een prachtige voorstelling van Repelsteeltjes en Kindercorso ‘the Battle’. Twee voorbeelden die laten zien dat we op…

Inventaris van gemeente Zundert naar de veiling

16 oktober 2020

De gemeente Zundert brengt een deel  van haar inventaris onder de hamer. Het gaat om schilderijen, meubels, boeken en ander objecten waaraan de gemeente…

Zundert start met een kinderraad

15 oktober 2020

De gemeente Zundert start in januari met de allereerste kinderraad. In de kinderraad zitten leerlingen uit de groepen 6, 7, 8 van de basisschool. Zij wonen…

Gemeente Zundert presenteert begroting 2021-2024

15 oktober 2020

ZUNDERT – Vandaag, 15 oktober, biedt het college van B&W de netwerkbegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aan. In deze begroting worden de plannen voor de…

Zundert stelt visie voor sportaccommodaties unaniem vast

05 oktober 2020

ZUNDERT – De gemeenteraad van Zundert heeft op 29 september de toekomstvisie voor sportaccommodaties unaniem vastgesteld. De toekomst van de…