04 juli 2024
Laan van waardevolle bomen

Op www.zundert.nl/bomen staat de nieuwe, digitale Groene Bomenkaart. Deze kaart biedt een overzicht van alle waardevolle bomen, boomstructuren en gebieden in onze gemeente. Iedere boom die op de Groene Bomenkaart staat, is beschermd tegen kap.

 

Op de Groene Bomenkaart staan bomen en boomstructuren die extra bescherming verdienen omdat ze van bijzondere waarde zijn. En er staan een aantal gebieden op waarbinnen alle bomen een verhoogde bescherming genieten. De Groene Bomenkaart is leidend bij het nemen van beslissingen over deze bomen. De bomen die op deze kaart staan zijn beschermd tegen kap. Als een boom die op de Groene Bomenkaart staat wordt gekapt, geldt een herplantplicht.

 

“De Groene Bomenkaart is een belangrijk middel om zorg te dragen voor een aantal waardevolle bomen in onze gemeente. Dat is belangrijk, en daar zetten wij ons voor in, naast de zorg voor de vele andere bomen die onze gemeente rijk is,” aldus wethouder Groen, Ellie Kools.

 

De Groene Bomenkaart is een dynamisch document

De ontwikkeling van bomen staat niet stil. De kaart wordt daarom met regelmaat herzien. Als bij herziening van de Groene Bomenkaart een boom op particulier terrein wordt aangemerkt als waardevol, wordt de boom na toestemming van de eigenaar toegevoegd aan de Bomenkaart. De gemeente legt de herziene Groene Bomenkaart ter inzage voor inspraak. Het college stelt deze Groene Bomenkaart vervolgens vast.

 

Inwoners mogen waardevolle bomen aandragen voor de Groene Bomenkaart. Dat kan op www.zundert.nl/bomen. Zo zorgen we samen voor het behoud van waardevolle bomen in onze gemeente.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/de-groene-bomenkaart-biedt-overzicht-van-beschermde-bomen