29 augustus 2023

Het college van B&W heeft ‘Hoge Dreef’ aangewezen als voorkeurslocatie voor de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Zundert. Dit voorstel is nu voorgelegd aan de gemeenteraad. In september neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Locatie ‘Hoge Dreef’ in Zundert komt als beste uit het onderzoek van onafhankelijk bureau Van Plan en wordt ondersteund door alle betrokken partijen (Van Plan, schoolbestuur, kinderopvang en het college van B&W). Op locatie ‘Hoge Dreef’ kunnen we een ruim en groen IKC bouwen, waar kinderen van 0 tot 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. De locatie sluit aan bij de visie van het onderwijs en kinderopvang. En het biedt voor de toekomst voldoende mogelijkheden voor groei.

Deze locatie is nog niet definitief  

De gemeenteraad beslist eerst in september of deze locatie inderdaad de beste is voor een IKC. Als de gemeenteraad instemt met deze locatie, dan zal het college van B&W verdere stappen nemen om de realisatie van een IKC daar te onderzoeken en mogelijk te maken. Het is dus nog niet zeker dat het IKC op de Hoge Dreef gebouwd wordt. De overige drie locaties (Annaschool, Berkstraat-Berkenring en JeeKaaCee) blijven nog kansrijke locaties, voor het geval een IKC op de Hoge Dreef niet haalbaar blijkt.

Dit zijn de vervolgstappen

De eigenaren van de kansrijke locaties zijn geïnformeerd. Omwonenden van de kansrijke locaties ontvangen een huis-aan-huis-brief. Verdere informatie staat op onze webpagina over 'Scholen'. Op 13 september vergadert de gemeenteraad over de locatiekeuze. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres griffie@zundert.nl of telefonisch tijdens werkdagen op 076 – 599 56 00.

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft

Ons telefoonnummer is 076-599 56 00. U bereikt ons van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur. Mailen kan ook naar gemeente@zundert.nl.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/de-hoge-dreef-is-voorkeurslocatie-voor-een-ikc-in-zundert