01 juli 2024
Luchtfoto gemeente Zundert

Hoge Dreef in Zundert is de voorkeurslocatie voor een IKC in Zundert

Gemeente, SPOZ en Kober Kinderopvang werken gestaag voort aan de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) op locatie de Hoge Dreef in Zundert. Na een intensieve periode van onderhandeling voor de aankoop van de gronden, neemt de gemeente nu de volgende stap in het aankoopproces, en start met de onteigeningsprocedure. Tegelijkertijd gaat de gemeente aan de slag om het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) aan te passen naar ‘maatschappelijke bestemming’ zodat er een IKC gebouwd kan worden. De gemeenteraad zal medio 2025 een beslissing nemen over deze twee trajecten.

 

Het IKC is heel hard nodig om de kinderen en het personeel van basisscholen Zonnebloem en de Annaschool een gezonde, veilige en toekomstbestendige leeromgeving aan te bieden. De huidige schoolgebouwen zijn verouderd en niet meer van deze tijd. Het IKC wordt tevens meer dan alleen een school: het kindcentrum gaat ook onderdak bieden aan Kober Kinderopvang, en we bekijken de mogelijkheden om functies zoals het consultatiebureau en sportvoorzieningen mee te verhuizen naar het kindcentrum.

 

De gemeenteraad heeft daarom in september 2023 de locatie Hoge Dreef aangewezen als voorkeurslocatie voor het IKC. Tevens heeft de gemeenteraad toen een voorkeursrecht gelegd op deze locatie, zodat de gemeente Zundert altijd het eerst recht van aankoop heeft, mocht er sprake zijn van een verkoop. Sindsdien zijn de onderhandelingen met de drie erven gestart. Aangezien de onderhandelingen niet tot overeenstemming hebben geleid, is het logisch gevolg om over te gaan op onteigening van de gronden.

 

Wethouder Onderwijs, Judith Kuijpers, zegt hierover: “De Hoge Dreef is nog altijd dé beste locatie voor het IKC Zundert. De locatie biedt volop mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen in een groene natuurrijke omgeving; er is ruimte voor extra voorzieningen zoals sport en beweging; en het biedt kansen voor uitbreiding in de toekomst. We zijn ons er zeer van bewust dat deze vervolgstap impact heeft op de erven. Daarom hopen we ook dat we er in de tussentijd nog samen uitkomen, in het belang van de toekomst van de kinderen in Zundert”.

 

Andere voorbereidingen lopen door

Parallel aan deze vervolgstap in de onderhandelingen, gaat de gemeente aan de slag om het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) aan te passen naar ‘maatschappelijke bestemming’, zodat er een IKC gebouwd mag worden. Voor het eind van dit jaar zullen we hierover met omwonenden in gesprek gaan. De gemeenteraad zal medio 2025 een beslissing nemen over deze twee trajecten.

 

Daarnaast heeft de gemeente Zundert taxaties uitgevoerd voor deze locatie en gaat de gemeente een bouwmanagementbureau contracteren. Dit bureau gaat samen met de gemeente, SPOZ en Kober Kinderopvang aan de slag om het Programma van Wensen voor het IKC te actualiseren, en het bureau zal de ontwerpfase begeleiden.

 

College van B&W vindt de Hoge Dreef nog steeds de beste locatie

Alle voorbereidingen voor de bouw van een IKC op Hoge Dreef worden dus doorgezet. Het college van B&W doet op dit moment geen onderzoek naar de andere drie locaties (Annaschool, hoek Berkstraat-Berkenring, JeeKaaCee) die in de zomer van 2023 waren benoemd als ‘kansrijke locaties’ voor het IKC. Hoge Dreef is en blijft de beste locatie, en iedere andere locatie zal even lang of zelfs langer voorbereidingstijd nodig hebben. De reden hiervoor is, is dat iedere locatie zijn eigen specifieke uitdagingen kent. 

 

Omwonenden, ouders en personeel zijn geïnformeerd

Personeel en ouders van basisscholen Zonnebloem, Annaschool, en van Kober Kinderopvang zijn op vrijdag 28 juni geïnformeerd. Omwonenden van de Hoge Dreef ontvangen een dezer dagen een huis-aan-huis-brief. Op www.zundert.nl/scholen staat de actuele informatie over IKC Zundert.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zet-vervolgstap-in-realisatie-van-het-ikc-zundert