08 februari 2024
Dit is het logo van de gemeente Zundert

Vandaag, 8 februari, heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het kort geding dat Divine Investments tegen de gemeente Zundert had aangespannen. In het kort geding eiste Divine Investments dat het door de gemeente gelegde beslag zou worden doorgehaald, zodat Divine Investments camping Fort Oranje zou kunnen verkopen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft deze eis afgewezen. Daarnaast heeft de rechtbank de tegeneis van de gemeente Zundert, om het verkooptraject over te nemen, toegewezen. 

De uitspraak van de rechtbank betekent dat Divine Investments de aangekondigde openbare verkoop binnen 5 dagen moet annuleren, en dat Divine Investments moet toestaan dat de gemeente de verkoop overneemt. Als er geen gevolg wordt gegeven aan deze uitspraak, dan moet Divine Investments een dwangsom van EUR 500.000,- aan de gemeente betalen. De gemeente heeft in het verleden beslag gelegd om de gemaakte beheerskosten veilig te stellen. 

Dit is een heel belangrijke uitspraak voor de gemeente Zundert, want dit betekent dat de gemeente Zundert regie krijgt over de verkoop van camping Fort Oranje.

Wij voelen ons enorm gesteund door deze uitspraak. De gemeente Zundert is er altijd van overtuigd geweest dat wij met het overnemen van het beheer van de camping het juiste hebben gedaan. Voor de bewoners die er woonden, en in het belang van een gezonde en veilige woonomgeving”, aldus burgemeester Vermue.

De gemeente gaat nu aan de slag om het verkooptraject uit te voeren en er zo voor te zorgen dat het gemeenschapsgeld terugkomt. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-in-het-gelijk-gesteld-in-kort-geding-over-fort-oranje