09 juni 2023

Op dinsdag 6 juni heeft het college van B&W ingestemd met de bestuursovereenkomst met het COA voor het realiseren van een tijdelijke asielopvang op De Krabbebossen in Rijsbergen.

Tegelijkertijd heeft het college van B&W ook ingestemd met het convenant met de eigenaar van De Krabbebossen voor de herontwikkeling van de locatie. Dit besluit heeft het college van B&W genomen nadat zij in de afgelopen periode omwonenden en lokale organisaties heeft gehoord en gesproken. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 16 mei haar wensen meegegeven. 

We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers goed worden geïnformeerd en weten waar ze terecht kunnen bij zorgen en vragen. Wij hebben extra afspraken gemaakt over een rondleiding voor omwonenden en een open dag voor alle inwoners. Daarnaast wordt de verkeerssituatie rondom de opvang besproken en komt een vertegenwoordiging van ondernemers in het omwonendenoverleg. Dit omwonendenoverleg wordt al voor de opening van de opvang opgestart. Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken dat er een online en telefonisch aanspreekpunt komt, een locatiemanager en 24/7 beveiliging op de locatie.

De voorbereidingen worden nu verder in gang gezet

Dit betekent dat De Krabbebossen nu ingericht wordt voor de komst van asielzoekers. De opvang wordt gefaseerd in gebruik genomen. De alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen hoogstwaarschijnlijk als eerste op de locatie.  Het is nog niet bekend wanneer de opvang opengaat.

Omwonenden hebben een brief ontvangen over dit besluit. Alle informatie over de opvang staat op onze webpagina over 'Vluchtelingen'. Voor vragen mogen mensen mailen naar krabbebossen@zundert.nl.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-stemt-in-met-komst-van-tijdelijke-azc