29 september 2023

De jaarlijkse Vloeiweide-herdenking in Rijsbergen vindt dit jaar plaats op zondag 8 oktober. Om 10.30 start een herdenkingsbijeenkomst in de Bavokerk. Daarna volgt er een stille tocht vanaf de hoek Hellegatweg / Sintelweg naar  het herdenkingsmonument op de Vloeiweide. Op 4 oktober 1944 vielen de Duitsers de radiopost in het boswachtershuis van familie Neefs aan. Daarbij kwamen 12 personen om het leven, waaronder moeder Neefs en drie van haar kinderen. Het drama is nog steeds in het geheugen van Rijsbergen gegrift.

 

Stille tocht

De stille tocht begint om 12.00 bij de toegangsweg naar de Vloeiweide, aan de Hellegatweg. Vandaaruit loopt de stoet naar het monument op de Vloeiweide. Leerlingen van groep 7 en 8 van de St. Bavoschool te Rijsbergen, zangkoor Voluntate, Harmonie Sint Cecilia, de Bond voor Wapenbroeders en een vertegenwoordiging van de Zundertse veteranen begeleiden de herdenking. Tijdens de herdenking worden bloemen gelegd. Voorzitter van de Vloeiweide stichting, de heer Brautigam en burgemeester Joyce Vermue geven een korte toespraak.

 

Radiopost in de boswachterswoning

In de Tweede Wereldoorlog boden boswachter Neefs en zijn vrouw Maria Koijen onderdak aan verzetsstrijders. De verzetsstrijders van de Ordedienst richtten er een radiopost in. Op 4 oktober 1944, tegen het einde van de oorlog, werd de radiopost verrast door een aanval van de Duitsers. Hierbij kwamen de echtgenote van boswachter Neefs, drie kinderen van het gezin, en vijf verzetslieden om het leven. Een dag later werden nog eens acht leden van het verzet om het leven gebracht. De boswachterswoning brandde gedeeltelijk af. Op de plaats waar de woning heeft gestaan herinnert de fundering van het huis en een gedenkteken aan de slachtoffers die door de Duitsers en hun Nederlandse handlangers werden omgebracht.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/herdenking-vloeiweide-op-zondag-8-oktober