07 december 2023

Vanochtend is voor de derde keer in Zundert de Mensenrechtenvlag gehesen. Deze bijzondere vlag, in 2020 gelanceerd door de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen, wappert tot het einde van het jaar op het plein voor het Raadhuis. De vlag hangt in aanloop naar de Internationale Dag van de Mensenrechten, aanstaande zondag.

 

Mensenrechten, niet vanzelfsprekend

De afgelopen tijd bleek maar al te zeer hoe mensenrechten in de wereld onder druk staan. De gebeurtenissen in Oekraïne en de situatie in Israël-Palestina laten zien dat de meest fundamentele rechten niet vanzelfsprekend zijn.

Ook in welvarende, democratische en vreedzame samenlevingen zijn de rechten van de mens niet altijd vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan gevallen van discriminatie of aan integriteitskwesties. En aan de rechten op werk, huisvesting en medische verzorging moet nog dagelijks hard gewerkt worden.

 

Mensenrechten in de gemeente

Ook als gemeente zijn we constant bezig voor de rechten van al onze inwoners. Gemeenten hebben immers opgaven zoals het regelen van voldoende huisvesting en goede zorg. Verder zetten we ons bijvoorbeeld in voor openbare voorzieningen, die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Het spreekt voor zich dat wij daarom de Mensenrechtenvlag hijsen in aanloop naar zondag 10 december.

 

10 december: Dag van de Mensenrechten

In 1945 zijn de Verenigde Naties (VN) opgericht. Een van de belangrijkste doelen was het beschermen en verbeteren van de mensenrechten. De VN heeft verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van mensenrechten, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die werd op 10 december 1948 aangenomen en daarom is 10 december nog steeds een bijzondere dag.

 

Een vlag voor iedereen

Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Je laat er mee zien dat je mensenrechten respecteert en ondersteunt. Het is een kleurige vlag. De ontwerper liet zich inspireren door de aarde, de lucht en een plek onder de zon. De vormen lijken op de vorm van DNA. Het zijn precies die dingen die alle mensen met elkaar delen, ongeacht hun situatie of achtergrond.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/mensenrechtenvlag-wappert-op-de-markt