14 november 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 14 november heeft het college van B&W het volgende besluit genomen:

  • Stemt ermee in om de deelname aan Van Gogh Nationaal Park i.o. te verlengen voor de periode 2024-2028
  • Stelt het plan van aanpak ‘Alcohol- en drugspreventie 2024’ vast
  • Verleent in principe medewerking aan het verzoek ‘Voorste Schaapsdijk 1 / Bredaseweg 42 in Klein Zundert’
  • Stelt het uitvoeringsplan ‘Landschapsfonds Zundert 2024-2027’ vast
  • Stemt ermee in om het pand ‘Bredaseweg 2’ beschikbaar te stellen voor maatschappelijk activiteiten in 2024 tot het moment van herontwikkeling Bredaseweg 2

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document <Nieuws van het College (14 november) (pdf, 101 kb) >.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-14-november