19 oktober 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl

Op dinsdag 17 oktober heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met de verlenging van de ‘Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant’ voor twee jaar;
  • Stemt in met het ‘Addendum Woonvisie 2021-2025’;
  • Verleent medewerking aan het principeverzoek ‘Vrede Oord, Moersebaan 8 in Zundert’.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (17 oktober) (pdf, 139 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-17-oktober