02 april 2024

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 2 april 2024 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

Verlenen omgevingsvergunning aan Plant Market Vastgoed B.V. voor bouw distributiecentrum

Afgelopen oktober vroeg Plant Market Vastgoed B.V. een omgevingsvergunning aan voor de bouw van twee distributiecentra in één gebouw met een totaaloppervlak van ongeveer 37.500 m². Het college van B&W verleent een omgevingsvergunning. De aanvraag past binnen de geldende bestemmingsplannen en bestemmingsregels. Locatie van het distributiecentrum is Business Centre Treeport (BCT).

Stemt in met het principeverzoek ‘De Bosrand’ aan de Antwerpseweg 30a in Rijsbergen

Aan de Antwerpseweg in Rijsbergen zit tuincentrum De Bosrand. De eigenaar geeft aan dat het bestaande pand ver aan het maximum zit en wil daarom vernieuwen. Hierbij wordt het tuincentrum helemaal nieuw ingericht: zowel de bebouwing als de buitenruimte. Het college van B en W stemt onder voorwaarden in met dit verzoek.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-2-april