22 juni 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 20 juni heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Stelt de tweede bestuursrapportage Sociaal Domein 2022;
  • Stemt in met het continueren van het leerlingenvervoer voor Oekraïense leerlingen in het schooljaar 2023-2024.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (20 juni) (pdf, 132 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-20-juni