23 maart 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 21 maart heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Stelt aan de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Appartementen Minister Verschuurstraat in Rijsbergen’ vast te stellen;
  • Stemt in met het opzeggen van de huurovereenkomst met Thuisvester voor gymzaal De Ren te Rijsbergen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (21 maart) (pdf, 133 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-21-maart