21 november 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 21 november heeft het college van B&W het volgende besluit genomen:

  • Stemt in met het ondertekenen van de intentieverklaring Grensoverschrijdende samenwerking bedrijventerreinengebied Zundert, Breda, Hoogstraten op 27 november
  • Stelt de Raad voor om de ‘Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Zundert’ vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2024
  • Neemt kennis van de uitspraak van de kantonrechter over het faillissement van jeugdhulpaanbieder Conaction
  • Stemt ermee in om een samenwerking aan te gaan in het vierjarig project ‘Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag West-Brabant’
  • Stemt in met de Intentieverklaring ‘Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer’

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document <Nieuws van het College (21 november (pdf, 97 kb) )>.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-21-november