25 mei 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 23 mei heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Stemt in met de voorlopige jaarrekeningen 2022 en de concept begrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen waar gemeente Zundert in deelneemt;
  • Stelt de Jaarstukken 2022 vast;
  • Verleent in principe en onder voorwaarde medewerking aan ‘Eldertstraat in Klein Zundert’;
  • Stemt in met het in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een biketuin in de  ‘Assortimentstuin in Klein Zundert’.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (23 mei) (pdf, 168 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-23-mei