02 maart 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 28 februari heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Legt het ontwerp bestemmingsplan ‘Verdeelstation Breedschotsestraat ongenummerd’ ter inzage.
  • Stelt het besluit tot aanwijziging van huishoudelijke afval inzamellocaties in de gemeente Zundert vast, en stemt in met het plaatsen van extra containers voor luiers en incontinentiemateriaal.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (28 februari) (pdf, 135 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-28-februari