01 december 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 28 november heeft het college van B&W het volgende besluit genomen:

  • Legt het ontwerp wijzigingsplan ‘Luitertweg 5 in Klein Zundert’ ter inzage
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan ‘Eendenkooistraat 15 in Achtmaal’ ter inzage
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan ‘Watermanseweg 2a in Rijsbergen’ ter inzage
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan ‘Achtmaalseweg 157 in Achtmaal’ ter inzage
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan ‘Vagevuurstraat 4a in Klein Zundert’ ter inzage

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (28 november (pdf, 94 kb) ).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-28-november