31 augustus 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 29 augustus heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Stelt de gewijzigde portefeuilleverdeling college; vervangingsregelingen; en bestuurlijke vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden voor de bestuursperiode 2022-2026 vast;
  • Stemt ermee in om een aantal investeringsvoorstellen voor sportaccommodaties voor te leggen aan de Raad;
  • Stemt in met de ‘Dienstverleningsovereenkomst 2023-2026’ Werkplein Hart van West-Brabant;
  • Stelt de Raad voor om in te stemmen met de verordening ‘uitvoering en handhaving (Omgevingsrecht) gemeente Zundert’;
  • Stemt in met het Samenwerkingsconvenant Bibliotheekwerk West-Brabant 2024-2027.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (29 augustus). (pdf, 140 kb) 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-29-augustus