06 juli 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 4 juli heeft het college van B&W het volgende genomen:

  • Stelt de twee straatnamen ‘Lentehof’ en ‘Vogelenzang’ in Zundert vast;
  • Stelt de locaties voor centrale en steunplekken voor spelen vast;
  • Stelt de voortgangsrapportage  Informatie- en Archiefbeheer Zundert 2022 vast.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (4 juli). (pdf, 137 kb) 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-4-juli