12 september 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 12 september heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Legt de bespreeknotitie ‘Heroverwegen Tranche zonneweide /- parken’ ter opiniëring voor aan de Raad
  • Verleent in principe, en onder voorwaarden, medewerking aan het verzoek ‘Rucphenseweg 51 in Zundert – Recreatiepark De Buisse Heide’
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Den Dries ongenummerd naast 22 in Klein Zundert’ ongewijzigd vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Breedschotsestraat 8 in Rijsbergen’ ongewijzigd vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Verdeelstation in Zundert’ gewijzigd vast te stellen

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document <Nieuws van het College (12 september) (pdf, 150 kb) >.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-van-12-september