05 september 2023

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 5 september heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Neemt kennis van de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van Regio West-Brabant (RWB)
  • Neemt kennis van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2022
  • Verleent in principe, en onder voorwaarden, medewerking aan het verzoek ‘Meirseweg 13B in Zundert’
  • Verleent in principe, en onder voorwaarden, medewerking aan het verzoek ‘Prinsenstraat (ong. naast nr. 48) in Zundert’

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document <Nieuws van het College (5 september)> (pdf, 149 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-van-5-september