14 juni 2024
Fort Oranje

Vandaag, 14 juni, behandelde de Raad van State het hoger beroep in een zaak over Fort Oranje. Het betrof de uitspraak van de rechtbank over het besluit van de gemeente Zundert om recreatiepark Fort Oranje op 23 juni 2017 te sluiten en het beheer over te nemen.

 

Op 23 juni 2017 heeft de gemeente Zundert het besluit genomen om Fort Oranje te sluiten en het beheer overgenomen. Sindsdien hebben Fort Oranje en Divine Investments hier bezwaar tegen gemaakt. Op 12 mei 2021 besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant in het voordeel van de gemeente Zundert. Hiertegen is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Die zaak werd vandaag op 14 juni 2024 behandeld.

Schrijnende situatie nam over de jaren toe

Door de jaren heen is Fort Oranje vervallen en verloederd. Dat leidde tot een situatie waarbij Fort Oranje voornamelijk nog de sociaal zwakkeren en criminelen van de samenleving aantrok. Zij die geen kans meer hadden in de samenleving en zij wiens activiteiten het daglicht niet konden verdragen kwamen naar Fort Oranje. Dat was aan alles te merken.

De schrijnende situatie blijkt uit de rapporten van de GGD, Politie en de Brandweer over de jaren heen. Het aantal en de ernst van de meldingen bij deze hulpdiensten nam alsmaar toe. Van prostitutie tot ontvoeringen, diefstal en ernstige mishandelingen; Fort Oranje was geen veilige plek meer voor de bewoners. Het was een plek waarvan de GGD in 2017 concludeerde ‘dat niemand in Nederland in deze omstandigheden mag leven’. Toch woonden er mensen in die omstandigheden.

De leefomstandigheden dwong de gemeente tot het sluitingsbesluit

Vele gesprekken over de jaren heen tussen de gemeente, de hulpdiensten en de eigenaar; en een lange reeks aan handhavingstrajecten; en inzet van zowel de gemeente, de politie, de brandweer en de GGD bleken niet voldoende om de eigenaar van Fort Oranje te bewegen om de leefomstandigheden op de camping te verbeteren.

Zo kon het niet verder gaan. De gemeente Zundert heeft de camping gesloten met als doel een definitief einde te maken aan de misstanden op Fort Oranje.

Als overheid konden we niet anders dan overgaan tot sluiting van Fort Oranje. We gaan er vanuit dat ook de Raad van State oog heeft voor het feit dat de gemeente altijd in het algemeen publiek belang heeft gediend om een einde te maken aan de schrijnende omstandigheden waarin de mensen leefden,” aldus burgemeester Vermue.

 

De openbare verkoop op 26 juni gaat door

De zitting bij de Raad van State staat los van het terugvorderen van de beheerskosten die de gemeente Zundert heeft gemaakt. Dit gebeurt via een veiling van het campingterrein. Potentiële kopers kunnen zich aanmelden via het verkoopportaal op www.vastgoedveiling.nl en vanaf 09:30 uur start de veiling. De gemeente kijkt uit naar een constructieve veiling, zodat de verkoop van het terrein zo snel mogelijk afgerond kan worden.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/raad-van-state-behandelt-het-sluitingsbesluit-van-fort-oranje