02 mei 2023

De gemeente Zundert heeft met het COA voorlopige afspraken gemaakt over een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Deze afspraken zijn nog niet definitief. In mei gaat de gemeente hierover in gesprek met directe buren en de gemeenteraad.

De nood voor asielopvang is heel hoog. De verwachting is dat de vraag naar opvangplekken toeneemt. Dit betekent een grote druk op alle gemeenten om nieuwe opvangplekken te openen.

Ook op ons is het beroep gedaan om een bijdrage te leveren in de asielopvang. Onze gemeente heeft de mogelijkheden om een fijne en veilige opvang te bieden aan mensen die op de vlucht zijn. Tegelijkertijd staat, in de gesprekken met het COA, het belang voor de buurt en de omgeving wel centraal. Zodat er een opvang komt die aansluit bij onze eigen, lokale voorwaarden,” aldus burgemeester Vermue. De gemeente hecht veel waarde aan goed contact met de buren. Omwonenden hebben daarom vandaag huis-aan-huis een brief ontvangen.

 

Sinds het najaar is de gemeente hierover in gesprek met het COA en de eigenaar van De Krabbebossen. Er zijn voorlopige afspraken gemaakt. Zo ook over de lokale voorwaarden van de gemeente:

  1. Er komt een regionale opvanglocatie. Dit is een opvang voor asielzoekers die al een kansrijke asielprocedure doorlopen, en al aan onze regio zijn verbonden. Zij hebben 70% kans op een verblijfsvergunning en mogen daarna in onze regio wonen.
  2. Er worden 50 alleenstaande jongeren (AMV’ers) en 140 asielzoekers opgevangen.
  3. Het COA huurt een deel van de gebouwen op De Krabbebossen. Voor één vrijstaand gebouw verkent de gemeente nog de mogelijkheden voor een tijdelijke  Oekraïne-opvang. 
  4. Het COA huurt de gebouwen voor 3 jaar. Met een optie voor twee keer 1 jaar verlenging.
  5. Het onderwijs in Rijsbergen komt niet onder druk te staan. Daarom gaan kinderen straks in Breda naar school, en blijven we in overleg met het onderwijs in Rijsbergen. 
  6. We starten direct met de toekomstige gebiedsontwikkeling. De gemeente en de eigenaar van De Krabbebossen tekenen hiervoor een convenant.
  7. Gemeenten in onze regio De Baronie gaan elkaar helpen in de asiel en opvang. Zij nemen onze achterstand voor de huisvesting van statushouders voor het jaar 2022 over.

 

Het vervolgproces

Deze maand gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en de gemeenteraad. Op 16 mei geeft de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen mee aan het college van B&W. Daarna neemt het college van B&W een besluit over de komst van een tijdelijke opvang.

Alle informatie over de opvang staat op onze webpagina over 'Vluchtelingen'. Voor vragen mogen mensen mailen naar krabbebossen@zundert.nl.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/voorlopige-afspraken-over-een-tijdelijke-opvang-voor-asielzoekers